Sklypų savininkams – įvairios prievolės

planasTikriausiai kiekvienam aišku, kad su savo sklypu negalima daryti ką panorėjus. Sklypų inžinerinį tvarkymą, statinių statymą ir tinklų tiesimą reglamentuoja įvairiausi mūsų šalies įstatymai. Pirmasis žingsnis prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus – atlikti kadastrinius matavimus, toliau – sudaryti planus bei parengti atitinkamas bylas. Prieš statant statinius, reikia tiksliai išmatuoti sklypo ribas bei žemėlapyje atvaizduoti visus sklype esančius objektus, inžinerinius tinklus. Nuo šiol geodeziniai, topografiniai matavimai bei su jais glaudžiai susijusi toponuotrauka būtina sklypą parduodant, dovanojant, nuomojant ir kitais atvejais, taip pat ir tada, kai matavimų pageidauja sklypo savininkas.

Paslauga pasinaudoti ir duomenis gauti teisę turi tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys. Tik tokie duomenys leis tiksliai žinoti priklausančios žemės plotą, ribas, laisvai disponuoti savo turimu turtu.

Norint atlikti kadastrinius ar bet kokius kitus matavimus, reikia tam tikrų dokumentų: pirmiausia, pažymėjimo apie žemės sklypo įregistravimą, antra, preliminariojo sklypo plano, trečia, sklype esančių statinių įregistravimo pažymėjimo, gen. plano, kuriame turėtų būti pažymėti aplinkiniai sklypai ir gatvės, ištraukos.

Topografiniai planai – kodėl jie tokie svarbūs?

Topografinė nuotrauka reikalinga tiems, kurie nori sklypuose vykdyti statybas ar bet kokius kitus darbus. Kaip nustato įstatymai, projektavimo darbus reikia atlikti ant topografinio plano – pastarasis turi būti parengtas ne vėliau kaip prieš vienus metus iki numatomų darbų. Kai per metus darbai nepajuda, toponuotrauką reikia atnaujinti. Toponuotrauka parodo, kokia esama sklypo situacija, koks žemės reljefas, kokie požeminiai inžineriniai tinklai eina per sklypą ir yra jame išvedžioti. Topografinę nuotrauką turi patvirtinti visos specialios, tokio tipo projektus kontroliuojančios institucijos, organizacijos, to miesto ar rajono savivaldybės.

Toponuotrauka būtina ir norint gauti statybos leidimą. Ją užsisakyti gali ir pats asmuo, kuris nori pradėti statybas, tačiau tai padaryti gali ir įmonė, kuri projektuos konkretų statinį ar statinius. Topografija yra labai svarbi, nes atsižvelgiant į ją bus planuojamos ir visos komunikacijos, kurias reikia atvesti iki sklypo ar numatomos namo statymo vietos. Toponuotraukas išduoti gali tik atestuoti topografai.