Taisyklės

Niekosau.lt tinklalapyje draudžiama rašyti neteisėto, įžeidžiančio, rasistinio, religinio, grasinančio, pornografinio, spam, pažeidžiančio asmens teises turinio straipsnius. Straipsniai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba.

Šiame tinklalapyje draudžiama publikuoti kopijuotus ir kitur jau publikuojamus straipsnius – iki patalpinimo Niekosau.lt tinklalapyje visi straipsniai turi būti niekur kitur nepublikuoti.

Tinklalapyje publikuojamame straipsnyje turi būti ne mažiau kaip 300 žodžių ir ne daugiau kaip 2 išeinančios (išorinės) nuorodos. Straipsnis turi būti priskirtas tik vienai straipsnio tematiką geriausiai atitinkančiai kategorijai.